Безплатна електронна библиотека

Практически наръчник за водене на едностранно счетоводство - Фирми занимаващи се със строителство и строителни услуги - Росица Вутева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,26
ISBN: 954-9899-18-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Росица Вутева

Росица Вутева книги Практически наръчник за водене на едностранно счетоводство - Фирми занимаващи се със строителство и строителни услуги epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...одукти за водене на счетоводство ... ЕТ ЕЛЕКТРИК :: Програмен продукт Едностранно счетоводство ... ... . Изготвил: Трите имена Стопанско управление, ii курс Факултетен № 00000000 Дисципли Документ от ... Нели Табакова Мениджър. Телефон: +359 2 943 37 00 Е-поща: [email protected] Запознат/а съм с информацията относно обработването на личните ми данни, посочена в Политиката за поверителност на АФА и давам съгласието си личните ми данни ... СЧЕТОВОДСТВО бр. 3/2015, година xix ... ODIT.info - Дискусия - водене на счетоводство на нова фирма ... ... СЧЕТОВОДСТВО бр. 3/2015, година xix 1 КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ Доц. д-р Живко Бонев Дипломиран експерт-счетоводител, Регистриран одитор Едностранно счетоводство (Saldo.EXE) Този продукт е предназначен за водене на дневници за приходите и разходите, когато фирмите не са задължени да използват двустранна счетоводна отчетност ... мероприятия за разпространение на знания и практически опит за различните системи за управление. За реализирането на политиката и целите по качеството „Клуб 9000": Стандартът изяснява как следва да се посочват в отчета за приходите и разходите платените имуществени данъци, такси, застраховки, удържаните суми за ДОД на персонала, възстановените суми ... Дигиталното образование се превръща в пазар за десетки милиарди. Очаква се размерът на глобалния пазар на дигитално образование да нарасне от 8.4 млрд. долара през 2020 г. до 33.2 млрд. долара до 2025 г., на фирма "Бонев Софт Одитинг" ООД [8], т.к. това счетоводство може да се води и със средствата на MS Excel. Ведомост за работни заплати Инвентарна книга Книга за стоково-материалните запаси Ръководство за работа с програмен продукт „Dreem Enterprise" Стр.4/123 Настоящото ръководство има за цел да запознае и помогне на потребителите при работа за производство на продукти и се определя цена на бройка. В Гърция се развива и банковата система. В банките са се водили два журнала - един за приходните и един за разходните операции. Счетоводна, данъчна и осигурителна информация. Безплатен достъп до актуална нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и осигуряването. Форум за счетоводство. Формуляри, необходими в работата на всеки ... може да се вземе и за неразпределен положителен финансов резултат от минали години. ТЗ предвижда кога могат да се разпределят дивиденти и начина на определяне на размера им (чл. 247а). Наръчник за средствата и методите за почистване и дезинфекция в предприятия на хранително -вкусовата промишленост . София, 2005 Разходите се признават в отчета за приходите и разходите, когато има пряка връзка между извършените разходи и получените приходи, тоест при спазване на изискването за съпоставимост на ... Разходите за външни услуги, свързани с придобиването на ДМА, се отразяват непосредствено по дебита на с/ка Разходи за придобиване на ДМА, т.е. не минават през разходи по икон. елементи....