Безплатна електронна библиотека

Извършване данъчни проверки и ревизии - Димитър Радонов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,10
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Радонов

Всички Димитър Радонов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...та при извършване на данъчни проверки и ревизии; Осъществява се от данъчни експерти - адвокати и икономисти с дългогодишен опит на национално, европейско и международно ниво Pomagalo ... Filipov&Partners ... .com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Материали за видове данъчни проверки в Pomagalo.com При извършване на пълна ревизия органът по приходите има цел да установи всички данъчни и осигурителни задължения на ревизирания ... Данъчна ревизия и обжалване на актовете на НАП - Ruskov ... ... ... Материали за видове данъчни проверки в Pomagalo.com При извършване на пълна ревизия органът по приходите има цел да установи всички данъчни и осигурителни задължения на ревизирания субект за всички данъчни периоди. Това те правят чрез данъчни проверки и ревизии или осъществяват оперативно - контролната дейност. При извършването на периодични и нарочни проверки, данъчния орган следи за реда на ... Счетоводител София: 2 месеца бонус без такса. Счетоводни, данъчни и ТРЗ услуги за фирми от екип счетоводители в град София жк Младост ☑️ 4. Тематичен анализ- използва се предимно при частичните данъчни проверки и ревизии. Програмно- целева организация на данъчния контрол. Наредба №4 за извършване на данъчни проверки и ревизии. Известни са формите на данъчния контрол. Като първа контролна форма, може да се посочи дчанъчната проверка. Изх. № 04-19-161 Дата:13. 02. 2008 г. ОТНОСНО: Ангажименти за извършване на последващ данъчен контрол на задължени лица, ползвали данъчни облекчения, представляващи минимална или регионална държавна помощ, след 01.01.2007 г. 4. Проверки и издаване на заповед на кмета на общината /ИАА/ - по чл. 9б от ЗМДТ; 5. Извършване на данъчни ревизии по реда на ДОПК и издаване на ревизионни актове; 6. При ревизия на физическо лице по особения ред се извършва съпоставка между направените разходи (за придобиване на МПС, недвижими имоти, пътувания в чужбина, за издръжка и живот, апортни вноски, вноски по сметки на ... Данъчни ревизии, проверки, селекция на данъчните ревизии. Планиране, подготовка и извършване на данъчната ревизия. ДРА......