Безплатна електронна библиотека

Управление и контрол на организация с нестопанска цел - Беатриче Маврова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1999
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,36
ISBN: 954-8555-86-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Беатриче Маврова

Насладете се да четете Управление и контрол на организация с нестопанска цел Беатриче Маврова epub книги безплатно

Описание:

... спортен клуб, регистрирано по ЗДДС е сключило договор с юридическо лице за спонсорство и реклама за ... Как да стартирате организация с нестопанска цел ... ... ... Приходи и разходи на юридическите лица с нестопанска цел. След приемането на Национален счетоводен стандарт 31 и измененията в Националния сметкоплан (ПМС ¹ 100 от 21.05.1999 год. ­ ДВ бр. 51 от 1999 год.) се решиха много проблеми ... Стартира единен портал на Имотния регистър, ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .05.1999 год. ­ ДВ бр. 51 от 1999 год.) се решиха много проблеми ... Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Управлява се по същия начин, както и Сдружението в частна полза, но е налице и обществен контрол над дейността на организацията, защото годишните финансови отчети се обявяват в Регистъра на ... Сдружения и фондации в България - правна същност и учредяване. Като вид юридически лица сдруженията и фондациите се отличават от търговските дружества по това, че са създадени с нестопанска цел-тоест нямат за пряка и ... Удобна и лесна за реализиране форма на моята организация би била Юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Този закон дава възможност за създаване ... Ресурсите на Google за управление на организации с нестопанска цел ви помагат да се свържете с важните за вас ... За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ленията на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел са 51. Тези резул- тати показват динамично нарастване (с 27% в сравнение с Декември 2003г. Сравнение на организации с нестопанска цел и с нестопанска цел. Повечето експерти смятат, че правните и етични ограничения върху разпределението на печалбата на собственици или акционери съществено разграничават ... Процедурата е позната още като учредяване на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С AdvokatamI можеш бързо, лесно и най-вече - сигурно - да поставиш правни основи на организацията си. Инспектор За осъществяване на контролни функции при провеждане на държавната политика в Агенцията и с цел предотвратяване и разкриване на закононарушения, както и за повишаване на качеството и ефективността на ... От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ... СУК Система за управление и контрол ... за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект. ... (Н...