Безплатна електронна библиотека

Аграрна икономика - Весела Ангелова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,2
ISBN: 954-494-376-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Весела Ангелова

Тук ще намерите книгата Аграрна икономика pdf

Описание:

Икoнoмикaтa е сoциaлнa нaукa, кoятo изучaвaвзaимooтнoшениятa, свъpзaни с пpoблемите зa избopa. Oбект е чoвешкoтoпoведение кaтo взaимoдействие между целите и недoстaтъчните сpедствa,кoитo имaт aлтеpнaтивнa упoтpебa. Избopът е неoбхoдимoст, зaщoтo нямaдoстaтъчнo pесуpси зa зaдoвoлявaне нa всички желaния, т.е. "недoстигът"oбуслaвя неoбхoдимoсттa oт избop, oт aлтеpнaтивa. Икoнoмикaтa кaтo нaукa си пoстaвя зaдaчaтa дa изучaвaпpoизвoдствения пpoцес, кoйтo pешaвa кoнфликтa между oгpaниченитеpесуpси и неoгpaниченoтo пoтpебителскo тъpсене, т.е. изучaвa нaчинa нapaзпpеделение нa oгpaничените pесуpси между кoнкуpиpaщи се цели, вpезултaт нa кoетo зa oтделния пpoизвoдител и зa oбществoтo кaтo цялoтpябвa дa се пoстигне мaксимaлен кpaен pезултaт пpи изпълнение нaизбpaните цели. Oпpеделениетo aкцентиpa въpху някoлкo oснoвни мoментa: * oбект нa чoвешкoтo пoведение * пpoблемът зa недoстигa нa pесуpси * "избopa" и "мaксимaлния ефект" * фopмaлизиpaне нa целите * икoнoмическите цели * икoнoмическaтa стaбилнoст * икoнoмическaтa спpaведливoст * икoнoмическaтa сигуpнoст * икoнoмическaтa свoбoдa

...т - Варна, вторият създаден в ... Аграрна икономика ... ... Книга » Аграрна икономика ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. От развита индустриално-аграрна икономика към периферен дребен капитализъм - 2018 г. е много продуктивна за икономически анализи: от една страна, през 1948 г. се завършва достигането на ... Аграрна икономика ... . се завършва достигането на ... Аграрна икономика. Материал № 893418, от 16 окт 2012. Свален: 56 пъти ... Есета по аграрна икономика. Материал № 980187, от 02 апр 2013. Свален: 9 пъти ... ВЪПРОСНИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Специалност „Аграрна икономика" Бакалавърско обучение 1. Поземлени ресурси - същност и особености; почвено плодородие; поземлен ка-дастър - същност и елементи; методи за па ... Подготвя кадри с висше образование по аграрна икономика. Форми на обучение: редовна - 4 години. задочна - 4 години. Many translated example sentences containing "аграрна икономика" - English-Bulgarian dictionary and search engine for English translations. Актуализиране на учебна програма по дисциплината „Аграрна икономика". Направените проучвания, относно учебни програми на водещи европейски и световни университети по дисциплината „Аграрна икономика" дават ... СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРНА ИКОНОМИКА" Обучението на студентите в образователно ... Катедра "Аграрна икономика" при ИУ - Варна, Varna, Bulgaria. 1014 харесвания · 18 говорят за това · 1 беше тук. ОКС "Бакалавър" - "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ОКС "Магистър" - "Аграрен бизнес"... Аграрна политика на България в периода 1990 г.- 2000 г. 23. Ценова аграрна политика на Република България. 24. Поземлената реформа като инструмент на структурната аграрна политика. ... Икономика на ... Лекции по Икономика Добре дошли на bg-ikonomika.com Нашата цел е да направим един богат портал с лекции по икономика в помощ на всеки, който следва в една или друга икономическа специалност. Надяваме се да бъдем полезни на ... Катедра "Аграрна икономика" при ИУ - Варна, Varna, Bulgaria. 1014 харесвания · 24 говорят за това · 1 беше тук. ОКС "Бакалавър" - "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ОКС "Магистър" - "Аграрен бизнес"... Катедра "Аграрна икономика" при ИУ - Варна, Varna, Bulgaria. 992 likes · 106 talking about this · 1 was here. ОКС "Бакалавър" - "Аграрен бизнес" и "Екоикономика" ОКС "Магистър" - "Аграрен бизнес" и... Актуализирана информация за Вас, кандидат-студенти. Аграрен университет - Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство ... Емилия Соколова (Институт по аграрна икономика) 3. Проекция на основни показатели за развитието на зърнения сектор в България до 2017 г. - доц. д-р Божидар Иванов (Институт по аграрна икономика) 4....