Безплатна електронна библиотека

Кодекс на труда

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,77
ISBN: 27994
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Кодекс на труда pdf

Описание:

...т държавните институции касаещи Кодекса на труда (КТ) ... Видове отпуски - при кои случаи на какъв отпуск имаме право? ... . Задай конкретен въпрос и получи експертен отговор. Кодекс на труда. Кодекс на труда - 2020. Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05. Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда ... « Кодекс на т ... Кодекс на труда 2014.03.25 - Пълен текст на закона ... . 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда ... « Кодекс на труда. Глава vii. Работно време и почивки. Продължителност на работното време и регламентирани почивки съгласно кодекса на труда. Кодексът на труда (съкратено КТ) е нормативен акт, част от българското действащо законодателство, приет от Народното събрание и обнародван в Официален раздел на Държавен вестник, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., след ... Кодекс на труда 2 12 c02 16. актуализирано издание към 17 февруари 2020 г. + актуализационно приложение към 14 май 2020 г. Във §4 от ПЗР на ЗМИДВИП са създадени следните нови разпоредби, които влизат във сила от 13.03.2020г в Кодекса на труда: Условията за ползване на платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение са регламентирани в чл. 170 от Кодекса на труда и са следните: 1. Приемането в учебното заведение да става с изпит; 2. Правото на платен годишен отпуск е индивидуално и субективно право на всеки работник или служител и се регламентира, както в Конституцията на Република България (чл.48, ал.5), така и в Кодекса ... Кодекс на труда. Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Видно от разпоредбата служителите, назначени на допълнителен договор на основание чл.111 и чл.110 от Кодекса на труда могат да работят повече от 48 седмично при спазване на междудневните и ... Научи повече за книгата "Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Зап­ла­ща­не на из­вън­ред­ния труд . Из­вън­ре­ден е тру­дът, кой­то се по­ла­га по раз­по­реж­да­не или със зна­ни­е­то и без про­ти­во­пос­та­вя­не­то на ра­бо...