Безплатна електронна библиотека

Докането в исковото съдопроизводство - Огнян Стамболиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,2
ISBN: 954-715-066-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Огнян Стамболиев

Тук ще намерите книгата Докането в исковото съдопроизводство pdf

Описание:

... овластена страна. Страни в ГП са лицата, които участват в процеса от свое име, търсейки защита ... ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК ... . Това понятие съдържа в себе си два белега, които трябва да са налице кумулативно: 1. В тази връзка обаче е налице известен недостатък на уредбата на заповедното производство като цяло - същото по своето систематично място е отделено от исковото производство, а и няма ... Тя намира приложение в исковото производство по чл. 415, ал. 1, (респ. чл. 422 ГПК) при уважаване на ... Доказването в исковото съдопроизводство ... ... Тя намира приложение в исковото производство по чл. 415, ал. 1, (респ. чл. 422 ГПК) при уважаване на иска за установяване на вземането. Това е така, защото при установителния иск по чл. 415, ал. 1 (респ ... Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи, два пълни пансиона в двойна стая, тържествена вечеря, ползване на закрит басейн, безжичен интернет в общите помещения, паркинг. Стефан Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд. Диaна Митева - съдия Окръжен съд гр. Варна. ПРОГРАМА. Първи ден - /петък 10.06.2016 г./ 12.30 ч. - Регистриране и настаняване на участниците. 13.45 ч. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, депозиран в деловодството на Върховния ... Доказването в гражданския процес. С., Сиела, 2012. Гражданският процесуален кодекс и тълкувателната практика на Върховния касационен съд. С., Сиела, 2014, 645 с. Препратки към профили в Интернет Компетентен да издаде обратен изпълнителен лист съгласно чл. 245, ал. 3, изр. 2 ГПК при прекратяване на делото по иска, предявен по реда на чл. 422 ГПК, е съдът в исковото производство, който е ... Тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГТК на ВКС постави на обсъждане въпроса за момента, от който се дължи обезщетение за забава при начална липса на основание по чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД. В основата на тълкувателното дело ... И съответно - в рамките на исковото производство търси единствено осъдителен диспозитив съответното имущество да му бъде предадено, в хипотеза, сходна с тази на ревандикацията по чл. 108 от ... Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомаг...