Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на закона за акцизите - 2003

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,29
ISBN: 7802
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Правилник за прилагане на закона за акцизите - 2003 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...лагат със средства за измерване и контрол, отчитащи ... 【Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните ... ... ... Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) урежда статута и функциите на органите по заетостта, условията и реда за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта ... ОТНОСНО: Писмо на Сдружението на производителите ... Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните ... ... ... ОТНОСНО: Писмо на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България във връзка с проекти на Наредба за изменение и допълнени на Наредба №Н-7/2016 г. за определяне реда и начина за изпращане ... След промяната, направена в Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 105 и 108 от 2006 г.) с цел пълно въвеждане на изискванията на европейското право в тази област, последваха и съответните изменения в Правилника за ... Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите (обн ... Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове ⚫ от 【Сиби】 978-954-730-649-3 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Дата на приключване: 20.1.2019 г. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ... бр. 31 от 2003 г.) да използват за напояване води, които не ... земеделските земи по реда на Закона за опазване на земеделските земи ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в ... административен съд от 2003 г. - бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.). ... съответния правилник на висшето училище ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА Издаден от Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10 Март 2000г., изм. Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 78 от 2006 г.). Чл. 4. (1) Преобразуването или прекратяването на еднолични търговски дружества с държавно участие Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Правилник се издава за прилагане на закон или указ в тяхната цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Закон за акцизите и ... Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки. ... като за прилагане на закона се ... Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, редакция към 10.06.2011 г. Предложените мерки по новата т. 8 към сегашния чл. 24а, ал. 3 на ЗАДС по отношение на оператори в обхвата на цитираната Наредба 7 от 2003 г., влизат в нарушение на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове Издаден от министъра на финансите, обн, ДВ, бр от г, в сила от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България Обн. - ДВ, бр. 51 от 05.07.2011 ......