Безплатна електронна библиотека

Необвързаността в системата на международните отношения - Петранка Филева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 1992
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,50
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Петранка Филева

Всички Петранка Филева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...атериал в значителна степен остаря ... МЕЖДУНАРОДНИ ВАЛУТНИ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ВАЛУТНА СИСТЕМА ... . 1. Същност на международните валутни отношения М/ународните вал.отношения са сложна съвкупност от отношения, които възникват при функционирането на парите (валутата) в процеса на икон.обмен на световния пазар. "Тази кни ... 2. Система на международните отношения - същност ... ... .обмен на световния пазар. "Тази книга представлява изследване по международни отношения, обхващащо периода от средата на XVII в. до началото на 90-те години на XX в. Авторът е воден от убеждението, че правилното разбиране и пълноценното вникване в ... Среда на системата на международни отношения. Участници в международните отношения. Държавни участници. Същност и роля на държавата като участник в международните отношения.  Международни отношения 1. Проблемът за дефиницията на МО. МО като система-основни понятия Няма общоприета дефиниция за МО. ФАкт е ,че в българската литература дълги години доминираше една дефиниция 3. Международни отношения и система на международните отношения. Характерни черти и развитие на международните отношения до 16 в. 4. Етапи в развитието на системата на международните ... Възгледите на едни от най-изявените изследователи на международните отношения (Хенри Кисинджър, Самюъл Хънтингтън и Майк Ленърд) за новото развитие на системата на МО. А. Обща характеристика на международните валутни отношения (МВО) - всички форми на международни икономически отношения (МИО) изискват от участниците в тях да встъпят във валутни отношения (т. е да извършват операции в ... Системата на международните отношения от доц. Д-р Емил Панушев.... Системата на международните отношения от доц. ... В края на Іx и началото на x век българската държава се изявява като една от ... Появата на глобалните проблеми дава нови измерения на значението на международните отношения, защото всъщност тяхното разрешаване попада изцяло в сферата им.Глобалните проблеми влияят ... 1. Системен характер на международните отношения. Роля и значение на системата за живота на обществото. 2. Особености и структура на системата. Структурното й разнообразие. 3. 16. Отговаря за цялостната подготовка на международните срещи в страната и в чужбина на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет и на главния секретар; 17. отношения и бизнес" в УНСС. Той е титуляр на дисциплините "Теория на международните икономически отношения" и ... регулиране на системата на международните икономически отношения и т.н. субекти на международните отношения . Физическите лица в международните отношения . 5. Структура на системата на международните отношения . Структурни конфигурации Международни икономически отношения. Теория, система, политика на издателство УНСС от Велко Маринов. Монографията "Междуна...