Безплатна електронна библиотека

Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост; Закон за собствеността (извлечение - етажна собственост); Закон за ЖСК

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,65
ISBN: 954-8795-64-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост; Закон за собствеността (извлечение - етажна собственост); Закон за ЖСК pdf

Описание:

...овяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените ... ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията на ... ... ... В тази категория на онлайн Книжарница Сиела ще срещнете голямо разнообразие от книги по гражданско и вещно право - закони, кодекси, сборници, учебници и учебни помагала. На ciela.com може да поръчате бързо и много лесно ... (И зм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За управлението на общите части на сгради ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . На ciela.com може да поръчате бързо и много лесно ... (И зм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се МРРБ подготвя нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите и механизми на контрол за лицата, предоставящи услугите на професионално управление на ... От 01.05.2009 година е в сила новия Закон за етажната собственост / ЗУЕС /. Действащият в момента « Правилник за вътрешния ред в жилищен блок № 39, бул. „Дунав " № 4, гр. ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и организацията ... или в управлението на публични и корпоративни структури. (2) Договорите с председателя и с членовете на управителния съвет се сключват ... дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща дневния ред и материалите по него. В случаите по чл. 9, ал. 3, изречение второ дневният ред и ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.2011 Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане и управление на общите части в етажната собственост за справедливото им разпределение, уточняват от МРРБ. Русе и Областта Имоти под наем в София централната част Имоти в Североизточни квартали Варна за продажба и под наем Имоти под наем в кв. Протокол от събрание на Етажната собственост. Опитват се да ни внушат, че не сме способни да се грижим за собствеността си. В същото време 30 години ни пробутват мантрата, че държавата е лош стопанин и затова отстъпва задълженията си на ... Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС. В книгата на етажната собственост се отразяват правата и задълженията относно управлението на общите части. 2. (1) Обществените поръчки, попадащи в стойностните граници на чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се възлагат в зависимост от обекта и в) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона - обект за съхранение с посочване на адрес и поземлен имот, в който се намира обекта, минимален капацитет на склада, брой и капацитет В срок до 15 април 2019 г. на електронна поща: [email protected] могат да бъдат подавани предложения, експертни мнения и коментари за промени в разпоредбите на Закона за управление на етажната ... ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО (Приета с Решение № 396 по Протокол № 37 от 13.12.2018г. на Общинския съвет гр. Завет) 2018 г. в собственост имоти при условията и по реда на раздел "...