Безплатна електронна библиотека

Отчитане на външнотърговските сделки - Георги Баташки

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,62
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Баташки

Можете да изтеглите книгата Отчитане на външнотърговските сделки във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...четоводните записвания по безвъзмездните сделки и по-точно безвъзмездно предаване на стоки на друга фирма ... DOC Конспект по отчитане на външнотърговски сделки (учебна ... ... . Амортизиране на дълготрайните материални активи. Счетоводно отчитане на операциите с дълготрайни материални активи - придобиване и изваждане от употреба. Отчитане на лизинговите сделки. Таблица за отчитане на осъществен износ на продукти, свързани с отбраната ... PDF ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ ... . Отчитане на лизинговите сделки. Таблица за отчитане на осъществен износ на продукти, свързани с отбраната, за страни, неучастващи във Васенаарската договореност, по приетите от режима категории - за полугодие (Приложение ... Отчитане на сделките със стоки, предоставени и получени за продажба на консигнация. Гл. асист. д-р Борис Решовски. Договорът за консигнация е широко разпространен в практиката, но не е Диана Петрова - Счетоводно отчитане на външнотърговски сделки. Данъци и счетоводство. Издателство Тракия - стари книги, употребявани книги, нови книги По силата на чл. 135, ал. 1, буква „к" от Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС) държавите членки освобождават от облагане с ДДС доставката на незастроена земя с изключение доставката на земя за строеж, както е посочено в ... Отчитане на сделките за замяна (бартер) и засягащите ги промени по ЗДДС за 2013 година ... Основните положения за данъчно третиране по закона на бартерните сделки дава чл.130: - съгласно ал. 1 ... ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА Присъствени консултации СЪС СТУДЕНТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ БАКАЛАВРИ, ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ (уч. 2017/2018 г., прием м. Октомври 2017 г., сем. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... модел за счетоводно отчитане на косвения данък за тези сделки в нефинансовите предприятия. Ключови думи: данъци, счетоводство, вътреобщностно придобиване, данък върху...