Безплатна електронна библиотека

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,49
ISBN: 9789547305373
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Можете да изтеглите книгата Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването иборбата срещу противообществените прояви на малолетните инепълнолетните. Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността надетските педагогически стаи, домовете за временно настаняване намалолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати исоциално-педагогическите интернати като специализирани заведения запревенция на асоциалното поведение на децата.

... съгласно чл.10 ал.2 от ЗБППМН ... PPTX МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ... ... ., за организиране и провеждане на превантивна и корекционна дейност сред малолетните и непълнолетните, чрез извършване на индивидуална и ... След навършване на 14-годишна възраст, в съответствие с Конвенцията на ООН и препоръките Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните, в Наказателния Кодекс е ... МКБППМН осъществява и ко ... Местна комисия за борба срещу противообществените прояви ... ... ... МКБППМН осъществява и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на ... на малолетните и непълнолетните. Председател, секретар и членове на МКБППМН, обществени възпитатели, Училищните ръководства и класни ръководели. В рамките на утвърдения бюджет Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Закон за борба срещу противообществените ... Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ⚫ от ... Тези мерки са предвидени в специалния Закон за борба с противо¬обществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). ... като уведоми за това местната комисия за борба срещу ... Книга » Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ... ОБЯВЛЕНИЕ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИЗГРЕВ", ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ" № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при ... ОБЛАСТ ВРАЦА. 3060 гр. Криводол, ул."Освобождение"№ 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: [email protected]