Безплатна електронна библиотека

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,99
ISBN: 8583
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите pdf

Описание:

Препоръчваме още:Хайнц Конзалик

...а контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно ... Закон за контрол върху наркотичните вещества и ... ... ... Проект на Наредба по чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в ... В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 ... PDF ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите ... ... В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г ... ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ ... осъществяващи контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2017 г. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 21.12.2012, 23:13 В сила от 3 октомври 1999 г. Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, прекурсорът е "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент ... Наредбата се издава на основание чл. 18, ал. 7 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно ... § 57. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 30 от 1999 г.) навсякъде думите "Главното управление на митниците" се заменят с "Агенция "Митници". Закона за контрол върху наркотичните вещесва и прекурсорите се състои от девет глави. Както в повечето закони първа глава е озаглавена с класическото „общи положения"... Закон за наркотичните ве...