Безплатна електронна библиотека

Наредба N:5 за правила и нормативи за устройство на територията

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,99
ISBN: 954-741-051-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Наредба N:5 за правила и нормативи за устройство на територията pdf

Описание:

... устройство и контрол и отклонения от правилата и ... 《Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на ... ... ... Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 21 май 2001 г. за правила и нормативи за устройство на територията - ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., в сила от 5 юни 2001 г. смисъла на § 1, ал. 2, т. 4 и 5 от Наредба № 7 от 2003 г. за ... Правила и нормативи за изграждане на парапети ... . смисъла на § 1, ал. 2, т. 4 и 5 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.), и за гробища, в (3) За урбанизираните територии се спазват изискванията на Наредба № 8 за правила и нормативи за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.). 2.1.5. Застроената площ на сградите по т. 2.1.3 и 2.1.4 се определя съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба № 5 от 2001 г. за правила и нормативи за устройство на територията. 2.1.6. Приложение: При изграждане на обекти, които представляват строеж по смисъла на § 5, т. 38 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията, без изчерпателно изброените изключения посочени ... Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. и доп., бр. 37 от 4 май 2004г ... 1. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 2. Зоните за ограничения на собствеността, произтичащи от заварените К мрежи и съоръжения, се определят по правилата на глава четиринадесета от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи ... Издателство СЕК Формат 14,5х21,0; 40 стр.; 2017; мека корица. С Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти се регламентират редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалният режим за упражняване ... Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите - С тази наредба се определят условията и редът за разрешаване ползването на строежите от...