Безплатна електронна библиотека

Наредба N:4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредба N:5 за правила и нормативи за устройство на територията

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,34
ISBN: нова зве
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Наредба N:4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредба N:5 за правила и нормативи за устройство на територията във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

... на отпадъците между общините Ловеч, Летница и Угърчин, и във връзка с чл ... Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС ... . 31, ал.1 и 2 от Закона за ... Етапи на проучване Етапите на инвестиционните проекти съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. се изработват ... Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните кар ... PDF НАРЕДБА 4 от 17.06.2005 г за проектиране изграждане и ... ... .2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл. 35, ал. 1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър ... Приемане ... Възползувам се от правото си по чл. 40, ал. 5 от правилника да ви предложа като т. 2 от дневния ред да се включи ратификацията на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за ... Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г) ... Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за ... ; Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ ; Постановление n 17 на Министерски съвет за 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за ... 14. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя (Наредба за специалното ползване на пътищата, чл. 24) 15. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА В сила от 31.03.2001 г. Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр ... 1.Издаване на разрешения за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и ... Закони и др. пр. Кодекс на търговското мореплаване. - София: Президиум на Народното събрание, 1970 БЗл.61 България. Закони и др. пр. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи / ред. Закони и др. пр. Кодекс на търговското мореплаване. - София: Президиум на Народното събрание, 1970 БЗл.61 България. Закони и др. пр. Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи / ред. Стандартизирани проекти на договори и стандартизирани клаузи към договори за обществени поръчки / Мариана Кацарова. // Обществени поръчки, 7, 2017, n 3, с. 5-18. Избрани договори за търговия и корабоплаване, спогодби за търговия и плащане, търговски спогодби, погодби за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество за периода 1944 - 1967. - 1969 т.3....