Безплатна електронна библиотека

Наредба N:6 за разрешаване ползването на строежите в България. Наредба N:7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,78
ISBN: нова зв
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Наредба N:6 за разрешаване ползването на строежите в България. Наредба N:7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство pdf, който ще намерите тук

Описание:

...зключително полезни четива ... zop1.bg ... . В този раздел са представени книги, които запознават с основите на правото, както и ... На обекта се въвежда „Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г ... В процеса на изпълн ... PDF ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ ГОДИНА ... .07.2003 г ... В процеса на изпълнението на СМР да изготвя всички документи, в съответствие с нормативните разпоредби за строителство (Наредба № 2 към ЗУТ за разрешаване ползването на строежите в РБ и ... (нова - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г.) ограниченията в емисиите на серен диоксид при използването на течни горива, ограниченията за допустимо сярно съдържание на петролните деривати и ... Обхват на програмата Обхватът и съдържанието на Актуализацията на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Угърчин е в съответствие с „Методическите указания за ... определени в съответствие с изискванията на Наредба n:7 към Закона за чистотата на атмосферния възд...