Безплатна електронна библиотека

Неизпълнение на договора - Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,77
ISBN: 9789546082268
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов

Най-добрият Неизпълнение на договора pdf, който ще намерите тук

Описание:

В книгата се анализират:формите на неизпълнението- пълно, частично, лошо или забавено;невъзможността за неизпълнение и причините, които са довели до нея, включително случайно събитие, непреодолима сила, виновно поведение на длъжника;ролята на поведението на кредитора в неизпълнението на задължението;последиците от неизпълнението - договорната отговорност, неустойката, задатъкът, искът за реално изпълнение, искът за компенсаторно обезщетение, искът по чл. 80 ЗЗД;развалянето на договора като една от най-важните и най-често срещани последици от неизпълнението;възможността за намаляване или отпадане на договорната отговорност.Авторският труд - синтез между знание и опит, е дело на екип от изявени специалисти:проф. д-р Поля Голева - преподавател по гражданско и търговско право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";Тотка Калчева - съдия във Върховен касационен съд;Стефан Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд;Красимир Машев - съдия в Софийски градски съд;Георги Хорозов - адвокатЦелева аудитория: Практикуващи юристи, преподаватели и студенти по право, управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, специалисти и граждани с интереси в тази област.

...езщетение за ... Принципът залегнал в нашето законодателство е, че договорите веднъж сключени между страните имат силата на закон между тях и следва да се изпълняват ... 15. Възражение за неизпълнен договор. Право на задържане ... ... . Има случаи обаче, при които изпълнение на договора липсва напълно ... Научи повече за книгата "Неизпълнение на договора" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Характерът на неустойката е т ... 35.Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение ... ... ... Научи повече за книгата "Неизпълнение на договора" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Характерът на неустойката е такъв, че тя се дължи в случай на пълно неизпълнение или неточно изпълнение, съответно забавено такова. Тези хипотези сочат, че има нарушение на договора. Трайната практика на ВС не допуска обезщетение при неизпълнение на задължение, произтичащо от договора. Имуществени - засягат материалните интереси (имуществения патримониум) на ... към датата на позоваване на форсмажор Вие сте изправна страна, тоест не сте в неизпълнение на договора към този момент - уверете се, че сте изпълнили всички задължения по договора (ако е ... В договора е уговорена неустойка за неизпълнение в размер на .....лв., посочена в чл. .... от договора, като същата, предвид неизпълнението на ответника е дължима, а извън нея за Неустойката пък от своя страна служи също за обезпечение, но тя не се дава при сключване на договора, а се уговоря в клауза от договора и се дължи само при виновно неизпълнение. Някои основни правила при неизпълнение на договор ... Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора. "При неизпълнение на задължението по т.4 от Договора длъжникът дължи неустойка в размер на 50 % от общия размер на кредита" - в подобни случаи, ако се окаже, че уговорената неустойка е ... Видове права на задържане: 1. В широкия смисъл - възражение за неизпълнение на договор - чл.90 ЗЗД; 2. В тесен смисъл - чл.91 ЗЗД и чл.73 - 74 ЗС. Възражение за неизпълнен договор Как да защитим правата си при неизпълнение на договор ... Неизпълнението на договора има различни форми. То може да бъде пълно, т. е. вашият партньор да не изпълни изобщо задълженията си, или ... В случаите на правоприемство по наследяване на уговарящия от страна на третото ползващо се от договора лице, при неизпълнение на същия от страна на длъжника към него, може да иска ... Според мен единствено обезщетение за неизпълнение на дого...