Безплатна електронна библиотека

Категоризация на туристически обекти

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,18
ISBN: 9789547309555
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Категоризация на туристически обекти epub книги безплатно

Описание:

Включена е Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. С нея се уреждат минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти по отношение на изграждането, обзавеждането, оборудването, обслужването, предлаганите услуги, образованието или професионалната квалификация на персонала, а също така и редът за категоризацията им.Поместено е и извлечение от Закона за туризма в частта, с която се уреждат дейностите хотелиерство и ресторантьоство, контролът, осъществяван от компетентните органи, и административнонаказателната отговорност.

...определя категорията на хотелите с три, четири и пет звезди ... Приета е Наредба за категоризация на туристическите обекти ... ... ... Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти / ОЕККТО/ на територията на Община Враца осъществява дейността си на основание Закон за туризма и Наредба за изискванията към местата за ... Експертната комисия по категоризация и сертификация на т ... Категоризация на туристически обекти и удължено работно ... ... ... Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването. Панорама „Плевенска епопея 1877 г." Панорама „Плевенска епопея 1877 г." е изградена във връзка със 100-годишнината от боевете при Плевен по време на Руско-турската война и освобождението на града на 10.12.1877 г.Разположена е ... Регистър на "mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения" МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ Участва в експертни работни групи по категоризация и извършва проверка на място в туристическите обекти, за които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация ... Категоризация и разрешителни ... 3.Потвърждаване на категория на туристически обекти. В срок до три месеца преди изтичането на петгодишния срок на определената категория, лицето, извършващо ... На основание чл. 144 от Закона за туризма заявления-декларации за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях ... ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. Дата: 24.06.2020 Източник: Министерски съвет Прочетено: 46 Вид туристически обекти са всички средства за подслон, а в конкретното изложение ще разгледаме процедурата по категоризация на най-масовите средства за подслон, а именно хотелите ... Община Копривщица напомня на всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, че съгласно измененията в Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г., безсрочната категоризация на ... > Пет годишен срок за категоризация на туристически обекти 02.04.2013 нов Закон за туризма - ДВ бр.30 / 26.03.2013 г. УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ, Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените ... 5800 Плевен, пл. "Възраждане" №2 Централа: 064 881 200 Факс: 064 844 230 E-mail: [email protected] Декларации по чл.134 от ЗТ за промяна на категорията на туристически обект Категоризиране на места за настаняване Категоризиране на заведения за хранене и развлечения Нормативни документи Заповеди за прекратяване на… Съобщение във връзка с издадена Заповед 0387/31.01.2...