Безплатна електронна библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,56
ISBN: 9786192261283
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание epub книги безплатно

Описание:

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...ТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В сила от 01 ... Нормативна уредба - Агенция по вписванията ... .01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. В сила от. 01.01.2001 . г. Обн. ДВ. бр.34 . от. 25 . Април. 2000., ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Author: Stefi Last modified by: Галина Куцарова Created Date: 3/27/2015 5:50:00 AM Company: Cadastre Agency Other titles: ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Закон за кадастъра и имотния регистър PDF файл, 6,4 MB, качен на 27.06.2019 Закон за регистър Булстат Ком ... Закон за кадастъра и имотния регистър ... .06.2019 Закон за регистър Булстат Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи днес за първо гласуване в зала проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. 5. издание актуализирано към 5 юни 2019 г. ... Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2000 Г.) Закон за кадастъра и имотния регистър 2 16 c03 5. издание към 5 юни 2019 г. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание ... Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Цена: 1.60 лв. Книга. Настоящото издание съдържа: Общи положения Кадастър Агенция по кадастъра Лица, правоспособни да изпълняват дейности по кадастъра Съдържание на кадастъра Специализирани карти, регистри и ... (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Author: Stefi Last modified by: Katya Tsvetkova Created Date: 10/17/2018 2:33:00 PM Company: Cadastre Agency Other titles: ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), поместени в ДВ, бр. 49 от 2014 г., предвидиха нов ред за създаването на имотния регистър. Поради това някои дейности, които понякога включват съдебните институции имат предимно административен характер (например кадастъра и имотния регистър или търговските регистри „Европейски бизнес регистър")4 . ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ ......