Безплатна електронна библиотека

Маркетинг в здравеопазването - Стефан Гладилов; Антония Янакиева; Александрина Воденичарова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,66
ISBN: 9789548067829
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стефан Гладилов; Антония Янакиева; Александрина Воденичарова

Най-добрият Маркетинг в здравеопазването pdf, който ще намерите тук

Описание:

Ръководството разглежда понятията, дефинициите и специфичните за маркетинга подходи, както и тяхното приложение в здравеопазването: - Търсене и предлагане на медицинска помощ - Специфика на пазара в здравеопазването - Маркетингов анализ в здравеопазването - Маркетингова стратегия в здравеопазването Авторите на това ръководство- лекар и икономисти - от редица години работят по посочената проблематика и имат богат практически опит и научни интереси в областта на здравния мениджмънт, маркетинга и икономиката на здравеопазването. "Маркетинг в здравеопазването" може да бъде използвано от мениджъри, лекари, лекари по дентална медицина, парамедици, икономисти и студенти, работещи в обществената и частната здравна мрежа.

...авен мениджмънт ІІІ Ч ... Summary of Маркетинг в здравеопазването - МП ... . (Управление на здравните дейности)" КУРСОВА РАБОТА На тема: Преобразуване на ресурсите в здравеоп 1. Маркетинг на промишлени стоки: а) с потребителско предназначение; б) с производствено предназначение. 2. Маркетинг на услуг ... Маркетингови страгегии в здравеопазването, Общ материал по ... ... . 2. Маркетинг на услуги: а}маркетинг в образованието; б) туристически маркетинг; Описание. Книгата има за цел да поднесе в достъпна форма основен курс по маркетинг и ... Динамичният характер на пазара на здравни услуги изисква непрекъснат мониторинг и лечебните заведения трябва да умеят да управляват и координират потока от информация от външната и вътрешната среда, като на тази ... Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ПРОЕКТ bg051po001-4.3.04-0069: Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве Какво е бенчмаркинг? Benchmarking не е някаква въображаема нова бизнес теория. Когато сравниш себе си с някой друг или твоята дейност с тази на приятелите В продължение на 15 поредни издания на рубриката "Маркетинг и реклама" можеха да бъдат открити всички теми, залегнали в първия курс на London School of PR (LSPR) в България. 2 СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА Тема първа: Определения за маркетинг, маркетингови концепции и ... Маркетинг в здравеопазването ⚫ от Стефан Гладилов; Антония Янакиева; Александрина ... Първата интернет маркетинг агенция в Бългрия, работеща само за лекари, е АБНЕКС. От техния сайт abnex.com можем да разберем, че всеки лекар трябва да се погрижи за интернет присъствието си. Маркетингова стратегия е процесът на планиране, който позволява на дадена организация да концентрира своите ограничени ресурси в най-добрите възможности за увеличаване на продажбите си и постигане на стабилно ... Относно необходимостта от маркетинг в областта на медицинската техника показва thefact, че само в САЩ в производството на медицински изделия фирми с персонал 2600 с общия брой на работниците и ... Основните акценти са поставени върху особеностите на здравния маркетинг и са обвързани със съвременните международни тенденции в тази област. Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи специалностите „Здравен мениджмънт ... Описание Маркетинг в здравеопазването . Целта на учебника е да формира базови знания за ......