Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2018 г. - Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,99
ISBN: 2010012099
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева

Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касъмова, Любомира Язаджиева книги Социално осигуряване 2018 г. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Подробните авторски коментари предлагат систематизиран преглед на основните положения в осигурителната материя и акцентират върху новите моменти в осигурителното законодателство: измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г.; промяната в условията за упражняване на правото на лицата, родени след 31.12.1959 г., да променят осигуряването си от един в друг пенсионен фонд; реда за осигуряване на командированите или изпратените работници и служители в страни от Европейския съюз; новите моменти в отпускането и изплащането на паричните обезщетения за безработица; промените в КТ и в КСО, свързани с осиновяването на дете до петгодишна възраст; условията и реда за придобиване и упражняване на право на пенсия от ДОО и новите правила за изчисляване на пенсията от трудова дейност; правата на лицата, осигурявани в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове и др. Предложени са и експертни решения на конкретни примери и казуси от практиката. Компактдискът съдържа всички нормативни актове на социалисти и на здравното осигуряване, регламентите на Европейския съюз, всички двустранни договори по социалното осигуряване, по които Република България е страна, както и актуална практика на Върховния административен съд. Целевата аудитория на книгата са: счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата на "Националния осигурителен институт" и "Националната агенция за приходите"; управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели и студенти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.

...бр. 110 от 1999 г.; Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от 44-то Народно събрание на 23 май 2018 г ... ODIT.info Семинари - ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ... ... . Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв. Експерт по социално осигуряване Резюме Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на ... ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ... . 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. - 380 лв. Експерт по социално осигуряване Резюме Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на ... № 410 от 10.01.2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г. на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 20-29-20 от 28.04.2020 г. Относно: Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение и подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2. На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС. ii. Промени в КСО (в сила от 01.01.2018 г.). 1. Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЛАСТ БУРГАС, 2018 Г. Дата: 20.04.2020 Прочетено: 10 Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. / Social Security Code of 2003, last amended in 2014 Закон за здравното осигуряване 1998 г., последно изменен през 2016 г. годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. - 380 лв. Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално Програмата накратко. 25 Февруари 2019 г.: от 14.00 ч.- Социално и Здравно Осигуряване с Катя Кашъмова - местата за тази лекция са запълнени, но все още има места за обученията на 26 и 27 Февруари. 26 Февруари 2019 г.: от 09.30 до 17.30 ......