Безплатна електронна библиотека

Търговско право Общи положенияВидове търговци - Рая Илиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,69
ISBN: 9786191980888
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Рая Илиева

Всички Рая Илиева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Обхванати са всички въпроси на търговското право – същност на търговското право, понятие за търговец и неговите индивидуализиращи белези, видовете субекти на търговското право, търговско предприятие. Детайлно са разгледани въпросите обхващащи търговската регистрация, търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който представлява една особеност на търговското право, обусловена от изискванията за правна сигурност на търговския обмен.Следвайки систематиката на Търговския закон, последователно са разгледани общите положения на търговските дружества, видовете търговски дружества, правният режим на преобразуване и ликвидация на търговските дружества, обединенията от търговци. В последната част, книгата обхваща въпросите свързани с правното положение наКооперацията като субект на правото и Европейското кооперативно дружество.Книгата е съобразена с най-новото законодателство, включени сапоследните промени на Търговския закон, публикувани в „Държавен вестник” изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., както и другите закони, отнасящи се до отделните въпроси на търговското право.Книгата е предназначена преди всичко за студенти от специалност „Право”, но може да се ползва за разширяване на знанията по Търговско право и от студенти от икономическите и други специалности.Авторът се надява, че съчинението ще бъде полезно и за практикуващи юристи, защото е дадена една цялостна и пълна картина на действащото у нас Търговско законодателство и на неговото правоприлагане, освен това съдържанието е илюстрирано с богата съдебна практика.Изложението в настоящия учебник по Търговско право е съобразено с учебната програма по дисциплината „Обща теория на Търговското право” в Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Въпреки това, с оглед на съдържанието му вярвам, че той ще бъде полезен и за студентите по право иот другите юридически факултети.

...ащо система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си ... Лекции по търговско право - публичен документ ... . Търговско право. общи положения. видове търговци ... обединенията от търговци. В последната част, книгата обхваща въпросите свързани с правното положение на Кооперацията като субект на ... lawn600 Търговско право - І част Анотаци ... Търговско право, Лекция по Право - Pomagalo.com ... . В последната част, книгата обхваща въпросите свързани с правното положение на Кооперацията като субект на ... lawn600 Търговско право - І част Анотация: Търговското право е самостоятелен и изключително важен по своето значение отрасъл на действащото обективно право. Учебникът "Търговско право" включва четири основни части: Общи положения Видове търговци Търговски сделки Търговска несъстоятелност Разгледани са теми, свързани с предмета и метода на търговското право, видовете ... Търговско право - възникване, тенденции за развитие, метод и принципи. Търговското право в ... Търговско право Общи положения Видове търговци ⚫ от Рая Илиева 【Нова звезда】 9786191980888 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Търговец в широкото си значение, използвано предимно в търговско...