Безплатна електронна библиотека

Ръководство по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС+CD - Ася Инджова, Благой Иванов - съставители

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,96
ISBN: 9789543770106
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ася Инджова, Благой Иванов - съставители

Всички Ася Инджова, Благой Иванов - съставители книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Част I: Национални пранове; Оперативни програми; Част II: Регламенти; Част III: Управление на фондове; Част IV: Малки и средни предприятия; Част V: Енергийна ефективност; Част VI: Обществени поръчки; Част VII: Общи нормативни документи; Част VIII: Схеми за безвъзмездно финансиране. Пълноправното членство на България в ЕС ни дава възможност да осъществяваме политиките на ЕС в областта на сближаването, чиято основна цел е „По-голям растеж и повече работа за всички региони и градове на Европейската общност”. Политиката за сближаване в държавите-членки се осъществява чрез оперативни програми (ОП), определени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” е насочена към развитие на бизнеса, стимулиране на малките и средните предприятия в иновативни действия и технологично усъвършенстване. Това издание е второто от поредицата за Еврофондовете и представя Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”, като под форма на въпроси и отговори разглежда основни теми от същността на програмата и процеса на нейното изпълнение, а също така и основните документи, които определят изпълнението й. Включени са: Оперативната програма, Регламент 1083/2006 на ЕК, Постановление №236 на МС за детайлните правила за допустимост на разходите, Закона за малките и средните предприятия, сайтовете, които предоставят информация по Оперативната програма и специално приложение с таблично представяне на първите схеми за безвъзмездно финансиране по програмата. Изданието е предназначено за много широк кръг читатели, а най-вече за представителите на малкия и средния бизнес, на частни и обществени нефинансови компании, на предприятия от производствения сектор, на предприятия от сферата на услугите, на новосъздадени предприятия, на клъстери от предприятия, на развойни организации, на научноизследователски организации, на обществени организации, на частни организации, на университети, на образователни институции, на лаборатории, общини неправителствени организации (НПО), на технологични паркове, на технологични бизнес инкубатори, на офиси за технологичен трансфер, на както и на финансови институции, на като пряко участващи в процеса на финансиране на проектите по време на изпълнението им. В приложения към книгата диск са включили документи, които са допълващи, но дават по-ясна представа за процесите, които предопределят изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”. Основните части са: Национални планове и оперативни програми; Регламенти; Управление на фондовете; Малки и средни предприятия; Енергийна ефективност; Обществени поръчки; Общи нормативни документи; Схеми за безвъзмездно финансиране. Предимствата на информацията записана върху диска са, че е систематизирана и подредена и че може да разполагате с нея дори когато нямате достъп до интернет или когато конкретни сайтове не поддържат необходимата ви информация

...иализирани лаборатории за обществени и нестопански институции, технически университети ... Структурните фондове в България :: Новини ... ... Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. Тази функция се осъществява от дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз´, социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент 1080/2006 на Европеиския парламент и на Съвета за Европеиския фонд за регионално развитие (наричан по-нататък "Прилагащ регламент"). Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 - 1-во изменение, март 2016 1 file(s) 5.03 ... Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 ... ... . Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 - 1-во изменение, март 2016 1 file(s) 5.03 MB Свали файла Осъществяването на проекти по енергийна ефективност по тази програма попадат в Приоритетна ос 2 "Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата". ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 ... Стоян Дурин - Счетоводство на предприятието. Икономика, бизнес и финанси. Издателство Фор Ком - стари книги, употребявани книги, нови книги Ръководство по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС + cd Колектив РАЗДЕЛ Іv ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обособена позиция 1 - Офис оборудване по Договор за развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните...