Безплатна електронна библиотека

Парменид - Платон

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,22
ISBN: 9786190102748
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Платон

Платон книги Парменид epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Диалогът „Парменид“ е несъмнено най-значимото философско произведение на Платон. Дълбочината и сериозността на съдържанието, изтънчеността на диалектическите разсъждения, дисциплинираността на аргументацията, съчетана с решителността на духовния порив към последните основания на съществуващото – всичко това превръща Платоновия диалог в едно от най-забележителните творения на европейската философия изобщо.И ако твърдението, че цялата европейска философия не е нищо друго освен коментар под линия към „Парменид“ (Е. Вилер), не е нищо повече от остроумна метафора, то ние трябва да приемем напълно сериозно думите на Лосев, че онзи, който не е разбрал Платоновия „Парменид“, не може да смята, че е изучил гръцката философия. Впрочем диалогът поставя множество проблеми пред изследователите. Ако днес вече никой не се съмнява в автентичността му, то по въпроса за датировката на това съчинение мненията са различни. Обикновено то се отнася към средата на 70-те години на IV в.пр.Хр., т.е. към „зрелия“ период на Платоновото философстване.

...РМЕНИД (Parmenides) из Элей (род ... Парменид - это... Что такое Парменид? ... . ок. 540 - ум. 480 до Р. X.) - древнегреч. философ из Элей (Южная Италия).После Ксенофана, который был скорее поэтом, чем философом, Парменида можно считать первым подлинным философом среди элеатов. Лекции по античной философии. Съемка и монтаж: Виктория ... Парменид - Умни Книги ... . Съемка и монтаж: Виктория Бабяк, Яна Рожнятовская Персональный философский ... Парменид был явно против тех фактов опыта, которые достаточно хорошо обобщил и описал Гераклит. Парменид целенаправленно и систематически применял дедуктивный метод рассуждения. Пар­ме­нид из Элеи в Южной Ита­лии (конец vi — нача­ло v в. (ок. 540— 470? ок. 520— 450?)). Его поэ­ма «О при­ро­де» (в кото­рой он назы­ва­ет себя «юно­ша», фр. 1.24), соот­вет­ст­вен­но напи­са­на, види­мо, в самом нача­ле v в....