Безплатна електронна библиотека

Авторско право и сродните му права в Република България/ Седмо преработено и допълнено издание - Георги Саракинов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,79
ISBN: 978-954-730-806-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Саракинов

Всички Георги Саракинов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В областта на действащотозаконодателство през април 2011 г. влязоха в сила значителни по обемизменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права.Появиха се и някои нови международни споразумения, излязоха от печат 8нови книги от български автори, засягащи отделни въпроси на авторскотоправо.Много по-важни последствия обаче има влиянието на интернет -явлението, което слага все по-голям отпечатък върху живота насъвременния човек. От началото на 90-те години на миналия век интернетзапочна да променя всичко около нас, в т.ч. и представите ни за„използване“, „възпроизвеждане“, „публикуване“, „съобщаване напубликата“, „ползвател“, „копие от произведение“ и др. понятия наавторското право. Те вече никога няма да имат установените им отпредиизмерения. Последиците от използването на интернет за разпространениетона произведенията на литературата, изкуството и науката са всеобхватни иопределено положителни. Важното е обаче обществото да продължава даоказва уважение към творците на духовни блага и техните постижения,както и да им осигури достъпни условия за живот и за по-нататъшнотворчество. Затова трябва непрекъснато и настойчиво да се търсят начиниза запазване и укрепване ролята на авторското право при новите условия.То продължава да бъде много важен фактор в днешния свят, с потенциал замногостранно положително въздействие върху обществото.Изданието отразява състоянието на законодателството, международната уредба и доктрината в България към октомври 2012 г.

...кво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи ... Авторско право и сродните му права в Република България от ... ... . Описана е процедурата, по ... Авторско право и сродните му права в Република България/ Седмо преработено и допълнено издание Издателство: Сиби Автор: Георги Саракинов 1 Правно - исторически факултет 2700 Благоевград, пл.„Георги Измирлиев - Македончето" тел./ факс: 073/88 66 17; е- mail : [email protected] ... КНИЖАРНИЦА "НОВА ЗВЕЗДА" - Автор Георги Саракинов ... .„Георги Измирлиев - Македончето" тел./ факс: 073/88 66 17; е- mail : [email protected] ВЪПРОСНИК ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО 1. Същност, предмет и система на международното частно право. Саракинов, Г. Авторско право и сродните му права в Република България, - 6. прераб. и доп. изд., Сиби, С. 2009; Литература от учебните програми по дисциплините от които има въпроси в конспекта право и сродните права. Имајќи го предвид ова, познавањето на областа на авторското право и сродните права се наметнува како потреба. Затоа овој Прирачник има за цел Георги Саракинов, Авторско право и сродните му права, 6то издание; Патентно право в Република България, 5то преработено и допълнено издание. Авторско право и сродните му права в Република България Георги Саракинов „Сиби" 2009 г. 392 стр. Цена 15.90 лв. Наръчник за издаване на Европейска заповед за арест...