Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,89
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...АВЕНАТА СТОЙНОСТ . В сила от 01 ... Проект на Правилник за изменение и допълнение на ... ... .01.2007 г. Издаден от министъра на финансите ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Издаден от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и ... Този правилник урежда п ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА ... ... . и ... Този правилник урежда прилагането ... Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на ... ODIT.info - Нормативи - Архив - Закони - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност-Архив - Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност-Архив Новини; Проекти на нормативни актове; Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност допълненията в ЗДДС, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 96 и 102 от 2019 г. на „Държавен вестник", в сила от 1 януари 2020 г. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност чл. 1 Об­щи раз­по­ред­би (чл. 2-3) Място на из­пъл­не­ние на достав­ки и на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 4-10) ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Author: Ciela Soft and Publishing Ltd. Last modified by: PIM Created Date: 1/24/2010 7:59:00 AM Company: PIM Other titles Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. Данъчно задължено лице. Чл. 2. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 26.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …, относно прилагане ... Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност ... се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, ... Изх. № 24-39-169Дата: 14.01.2016 год.ЗДДС, чл. 3, ал. 5;ЗДДС, чл. 79, ал. 3.Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Вна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-39-169 от 23.12.2015 г., в което ... ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Издаден от Министерството на финансите 10. издание към 15 януари 2019 г. В това издание са отра...