Безплатна електронна библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,5
ISBN: 9786192261283
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за кадастъра и имотния регистър - 5. издание epub книги безплатно

Описание:

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...лени с тарифи, одобрени от Министерския съвет ... Нормативна уредба - Агенция по вписванията ... . 5. издание актуализирано към 5 юни 2019 г. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане ... (2) С данните от кадастъра се създават кадаст ... Закон за кадастъра и имотния регистър ... ... (2) С данните от кадастъра се създават кадастралната карта, кадастралните регистри и се извършват услуги съгласно наредбата по чл. 58, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Виж откритите Книги за търсене "кадастъра" в book.store.bg - електронна книжарница. Закон за защита на търговската тайна Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. В сила от. 01.01.2001 . г. Обн. ДВ. бр.34 . от. 25 . Април. 2000., ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Author: Stefi Last modified by: Галина Куцарова Created Date: 3/27/2015 5:50:00 AM Company: Cadastre Agency Other titles: ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР Закон за кадастъра и имотния регистър PDF файл, 6,4 MB, качен на 27.06.2019 Закон за регистър Булстат Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи днес за първо гласуване в зала проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. 5. издание актуализирано към 5 юни 2019 г. ... Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2000 Г.) Закон за кадастъра и имотния регистър 2 16 c03 5. издание към 5 юни 2019 г. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание ... Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Цена: 1.60 лв. Книга. Настоящото издание ...