Безплатна електронна библиотека

Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека - доц. д-р Катерина Йочева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,16
ISBN: 9786192331047
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: доц. д-р Катерина Йочева

Тук ще намерите книгата Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека pdf

Описание:

Книгата е първи всестранен опит в българската правна литература за изясняване на механизмите за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека, които установяват защита на широк набор от права на човека.

...а на правата на човека (isbn: 9786192331047) Виж откритите Начало за търсене "право на ес" в ... НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА МИГРАЦИЯТА УБЕЖИЩЕТО И ... ... . Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека 18 .00 лв. За НБУ Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека. Автор: Катерина Йочева Издателство: Нов български университет Брой страници: 376 ... Механизми за наблюдение на изпълнението на международни ... ... . Автор: Катерина Йочева Издателство: Нов български университет Брой страници: 376 чужбина в изпълнение на международни договори и споразумения за заетост, както и в мрежата за информиране и посредничество "Европейски служби за заетост - eures". Право В рубриката „Юридическа литература" читателите, които имат интерес към правото могат да открият изключително полезни четива. В този раздел са представени книги, които запознават с основите на правото, както и ... Кои сме ние? Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. България е страна по основните универсални международни договори на ООН в областта на правата на човека и по най-важните конвенции, приети в рамките на Съвета на Европа. История на ОССЕ. Предтеча на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е създаденото в началото на 70-те години по време на Студената война Съвещание по сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ ... Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека Автор: Катерина Йончева. Цена: 15.30 лв. Отстъпка: 2.70 лв. (15.00 %) Много НПО лобират за създаване на позиция Върховен комисар по правата на човека на ООН и решението за създаването ѝ е договорено на Световната конференция по човешки права във Виена през ... Омбудсман на Република България. (2) Омбудсманът се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и ... данни, създавани, съхранявани и ползвани при условията на Закона за защита на класифицираната информация, при условия и по ред, определени в съвместна инструкция на ръководителите им. 2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) извършва проверки за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински ... 10. осъществява контролната дейност на комисията, възложена със закон или в изпълнение на акт на Европейския съюз или на международен договор, по който Република България е страна, по отношение на националните звена ... Правата на човека - идеология, политика, право (За подготовката, приемането и значението на Всеобщата декларация за правата на човека) ..... 19 Aurora Ciucă...